Zgromadzenie:
Dominikanie obserwanci

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 26.07.2013 16:23

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie obserwanci

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedikatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie