Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane ze zgromadzeniem
Dominikanie obserwanci