Zgromadzenie:
Augustianki-eremitki

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:44 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Augustianki-eremitki

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianki eremitki; augustianki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanoniczni Regularne św. Augustyna; od 1964 r.: Zgromadzenie Sióstr Świętego Augustyna w Polsce

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Canonissae Regulares Sancti Augustini; od 1964 r.: Congregatio Sororum Sancti Augustini in Polonia

Skrócona nazwa łacińska: CanSA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: włos.: Suore di S. Agostiono in Polonia (od 1964)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, bezhabitowe, klauzurowe, nieklauzurowe

Opis:

założone: 1583, w: Kraków, założyciele: prowincjał augustianów-eremitów, o. Szymon Mniszek, m. Katarzyna z Kłobucka; jako polska gałąź augustianów-eremitów. Zatwierdzone na prawie diecezjalnym i przez generała zakonu augustianów-eremitów 1583.
1. Tercjarki, bezhabitowe 1583-1666
2. Zakon klauzutowy, habitowy od 1666, przez: generał augustianów-eremitów o. Piotr Lanfranc. Jednak w praktyce działa czynnie, naucza dziewczęta.
3. 17.02.1964 r. zgromadzenie czynne na prawie papieskim, przez: prymas Stefan Wyszyński.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)