Zgromadzenie:
Boromeuszki

Wprowadzono: 29.07.2013 00:58 | Ost. aktualizacja: 29.07.2013 00:58

Nazwa zgromadzenia: Boromeuszki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Misericordiae Sancti Caroli Borromaei

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie