Zgromadzenie:
Boromeuszki mikołowskie zob. Boromeuszki

Wprowadzono: 29.07.2013 01:14 | Ost. aktualizacja: 29.07.2013 01:14

Nazwa zgromadzenia: Boromeuszki mikołowskie zob. Boromeuszki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie