Zgromadzenie:
Franciszkanie konwentualni zob. Franciszkanie

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 29.07.2013 11:03

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie konwentualni zob. Franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Conventualium

Skrócona nazwa łacińska: OFMConv

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie