Zgromadzenie:
Boromeuszki trzebnickie zob. Boromeuszki

Wprowadzono: 29.07.2013 01:14 | Ost. aktualizacja: 29.07.2013 01:15

Nazwa zgromadzenia: Boromeuszki trzebnickie zob. Boromeuszki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie