Zgromadzenie:
Kanonicy regularni św. Augustyna

Wprowadzono: 29.07.2013 23:35 | Ost. aktualizacja: 29.07.2013 23:37

Nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni św. Augustyna

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie