Zgromadzenie:
Karmelitanki

Wprowadzono: 30.07.2013 21:28 | Ost. aktualizacja: 16.02.2018 12:57

Nazwa zgromadzenia: Karmelitanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Karmelitanki dawnej obserwancji

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sororum Carmelitanarum

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie