Zgromadzenie:
Kameduli

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 29.07.2013 23:30

Nazwa zgromadzenia: Kameduli

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae

Skrócona nazwa łacińska: ECMC; ErCam

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, eremickie