Zgromadzenie:
Kawalerowie mieczowi

Wprowadzono: 31.07.2013 13:39 | Ost. aktualizacja: 31.07.2013 13:39

Nazwa zgromadzenia: Kawalerowie mieczowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kawaleów Mieczowych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Milites Christi

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, rycerskie