Zgromadzenie:
Norbertanie

Wprowadzono: 31.07.2013 14:12 | Ost. aktualizacja: 31.07.2013 14:12

Nazwa zgromadzenia: Norbertanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Premonstratensów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Candidus et Canonicu Ordo Praemonstratensis

Skrócona nazwa łacińska: OPraem

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie