Zgromadzenie:
Sakramentki

Wprowadzono: 31.07.2013 15:56 | Ost. aktualizacja: 31.07.2013 15:56

Nazwa zgromadzenia: Sakramentki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Benedyktynki sakramentki; Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Moniales Ordinis Sancti Benedicti ab Adoratione Perpetua Sanctissimi Sacramenti

Skrócona nazwa łacińska: OSBap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie