Archiwalia urzędowe

powiązane ze zgromadzeniem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą

1 2 3