Zgromadzenie:
Albertyni

Wprowadzono: 14.07.2014 13:02 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:42 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Opis:

Założeni: 25.08.1888, w: Kraków, przez: św. Albert Chmielowski (Brata Albert). Zatwierdzenie na prawie diecezjalnym: 16.01.1928, abp krak. Adam Sapieha.
Charyzmat: posługa ubogim.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)