Zgromadzenie:
Prawosławne mniszki

Wprowadzono: 24.09.2014 02:12 | Ost. aktualizacja: 04.09.2015 09:57

Nazwa zgromadzenia: Prawosławne mniszki

Inne przyjęte nazwy polskie: czernice

Pełna polska nazwa zgromadzenia: mniszki prawosławnie

Obrządek: prawosławny

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe