Zgromadzenie:
Adoratorki Krwi Chrystusa

Wprowadzono: 19.01.2015 13:00 | Ost. aktualizacja: 08.02.2017 23:01 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Adoratorki Krwi Chrystusa

Inne przyjęte nazwy polskie: adoratorki; Adoratorki Przenajdroższej Krwi Jezusowej

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Adoratrices Sanguinis Christi; Sorores Adoratrices Pretiossimi Sanguinis Christi

Skrócona nazwa łacińska: ASC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Adorers of the Blood of Christ; włos.: Adoratrici del Sangue di Cristo; hiszp.: Adoratrices de la Sangre de Cristo; franc; Adoratrices du Sang du Christ; niem.: Anbeterinnen des Blutes Christi

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Opis:

Założone: 4.03.1834, w: Acuto (diec. Anagni, Włochy); przez: św. Maria De Mattias, św. Kasper del Bufalo, sługa Boży ks. Jan Merlini. Zatwierdzenie na prawie papieskim: 28.01.1878, Pius IX.
W Polsce od 1946.
Charyzmat: adoracja Krwi Chrystusa, mobilizująca do służby apostolskiej. 

Źródła opracowań (w tym bibliografia)