Zgromadzenie:
Albertynki

Wprowadzono: 20.01.2015 13:19 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:42 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Albertynki

Inne przyjęte nazwy polskie: Siostry Albertynki Posługujące Ubogim; Zgromadzenie Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakony św. Franciszka z Asyżu

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Albertinarum Pauperibus Inservientium

Skrócona nazwa polska: SAPU; ZSAPU; Alb

Skrócona nazwa łacińska: CSAPI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Opis:

Założone: 15.01.1891 r.,  w: Kraków, przez: św. Adam Chmielowski (Brat Albert), współzałożycielka: bł. m. Bernardyna (Maria Jabłońska). Zatwierdzone na prawie diecezjalnym:  22.06.1926, na prawie papieskim: 5.09.1955.
Charyzmat: służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)