Zgromadzenie:
Antoninki

Wprowadzono: 20.01.2015 14:01 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:43 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Antoninki

Inne przyjęte nazwy polskie: Zgromadzenie Sióstr Antoninek

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pw. św. Antoniego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Sancti Antonii a Succursu Sociali

Skrócona nazwa łacińska: SOS; CSASS

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: włos.: Suore dell'assistenza sociale sotto il patrocinio di Sant'Antonio

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Opis:

założone: 8.12.1933, w: Poznań, założycielka: Innocenta Katarzyna Rzadka z Mirkowa; działalność rozwinęły od 1935 w: Wieluń. Zatwierdzenie na prawie diecezjalnym 1946, na prawie papieskim 4.10.1991. W 1960 agregowane do Pierwszego Zakonu Braci Mniejszych.
Charyzmat: niesienie pomocy potrzebującym, biednym i chorym w ich domach.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)