Zgromadzenie:
Baptystki

Wprowadzono: 25.01.2015 00:08 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Baptystki

Inne przyjęte nazwy polskie: Siostry baptystki; Congregazione delle Suore di S. Giovannni Battista Congregatio Sororum Sancti Joannis Baptista

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum a Sancto Joannus Baptista;

Skrócona nazwa łacińska: CSGB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Opis:

Założone: 25.09.1878 r., w: Noceza dei Pagani, Włochy,  przez bł. Alfons Maria Fusco, współzałożycielka: m. Magdalena Caputo. Zatwierdzenie papieskie 1927, Pius XI, reguły w 1835, konstytucji 6.02.1982. W Polsce od 1991 r.
Charyzmat: naśladowanie Jezusa z Nazaretu w czynieniu dobra, niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.