Zgromadzenie:
Salezjanie

Wprowadzono: 28.01.2015 12:08 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 16:52

Nazwa zgromadzenia: Salezjanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: salezjanie

Skrócona nazwa łacińska: SDB

Obrządek: greckokatolicki (unicki)