Zgromadzenie:
Serafitki

Wprowadzono: 19.02.2015 13:53 | Ost. aktualizacja: 19.02.2015 13:53 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Nazwa zgromadzenia: Serafitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum BMV Addoloratae - Congregatio Filiae Beatae

Skrócona nazwa łacińska: CMBB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Opis:

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej opiera swą duchowość na duchowości franciszkańskiej. Zgromadzenie zostało założone w 1881 roku przez kapucyna bł. o. Honorata Koźmińskiego i Małgorzatę Szewczyk w celu odrodzenia religijnego i moralnego narodu. Serafitki zgodnie ze swoim powołaniem niosą pomoc starszym i ubogim, prowadzą placówki oświatowe, czyli świetlice i przedszkola. Zajmują się przede wszystkim ludźmi niesamodzielnymi, nieuleczalnie chorymi, osobami starszymi i upośledzonymi dziećmi.

Dom Generalny znajduje się w Krakowie na ulicy Łowieckiej 3. W Polsce istnieją 3 domy prowincjonalne zrzeszające mniejsze placówki. Są to Domy Prowincjonalne w Poznaniu, Oświęcimiu, Przemyślu (wcześniej we Lwowie). Podział ten datuje się na rok 1932. Obecnie w Polsce serafitki prowadzą: 2 zakłady opiekuńczo-wychowawcze, kuchnię dla ubogich, zakład opiekuńczo-leczniczy dla starszych pań, dom pomocy społecznej dla chłopców upośledzonych umysłowo, 2 świetlice środowiskowe oraz 11 przedszkoli i ochronek. W Bieździedzy prowadzą przedszkole ufundowane w 1910 r. przez E. Romera.

Ze zgromadzenia serafitek wywodzi się błogosławiona Sancja Szymkowiak. Beatyfikacja założycielki zgromadzenia serafitek, Małgorzaty Łucji Szewczyk, odbyła się 9 czerwca 2013 w Krakowie.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)