Zgromadzenie:
Nazaretanki

Wprowadzono: 09.03.2015 09:24 | Ost. aktualizacja: 09.05.2016 20:43 | Autor opisu: Paula Zawisza

Nazwa zgromadzenia: Nazaretanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth

Skrócona nazwa łacińska: CSFN

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe

Źródła opracowań (w tym bibliografia)