Zgromadzenie:
Józefitki

Wprowadzono: 16.03.2015 13:16 | Ost. aktualizacja: 16.03.2015 13:16

Nazwa zgromadzenia: Józefitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie SS. Józefitek

Obrządek: greckokatolicki (unicki)