Zgromadzenie:
Klawerianki

Wprowadzono: 16.03.2015 13:35 | Ost. aktualizacja: 16.03.2015 13:35

Nazwa zgromadzenia: Klawerianki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie SS. Misjonarek św. Piotra Klawera

Obrządek: greckokatolicki (unicki)