Zgromadzenie:
Franciszkanki służebnice Krzyża

Wprowadzono: 03.04.2015 01:32 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanki służebnice Krzyża

Inne przyjęte nazwy polskie: siostry z Lasek, franciszkanki z Lasek

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Sorores Franciscales Ancillae Crucis

Skrócona nazwa łacińska: FSK

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Opis:

powstało 1 grudnia 1918 roku w Warszawie. Założycielką była Sługa Boża Matka Elżbieta Czacka

Źródła opracowań (w tym bibliografia)