Zgromadzenie:
Trapiści

Wprowadzono: 06.06.2015 13:10 | Ost. aktualizacja: 06.06.2015 13:10 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Trapiści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae

Skrócona nazwa łacińska: OCSO

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Opis:

wiążą się z reformami, które wprowadzał od 1662 r. w obserwancji  opactwa w La Trappe opat Armand Jean le Bouthillier de Rancé. Za rok powstania trapistów uważa się przybycie do La Trappe Augustina de Lestrangem, zwolennik kontemplacji i studiowania literatury kościelnej. W 1785 r., gdy Rance nie zgadzał sie na zastąpienie pracy ręcznej kontemplacją i czytaniem, doszło do rozłamu: Lestrange z 21 mnichami udał sie do Szwajcarii. Rewolucja francuska przyczyniła się do rozproszenia trapistów i fundacji nowych opactw. W 1847 r. papież Pius IX zatwierdził istnienie dwóch oddzielnych kongregacji (wg zasad Rance'a i Lestrange'a), w 1892 r. Leon XIII połączył je w zakon zreformowanych cystersów; w 1894 r., po dołączeniu do niego kongregacji cysterskiej, utworzył nowy zakon kontemplacyjny. 

Źródła opracowań (w tym bibliografia)