Zgromadzenie:
Siostry od Aniołów

Wprowadzono: 08.06.2015 02:01 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Siostry od Aniołów

Inne przyjęte nazwy polskie: Siostry od Aniołów z Wilna; Stowarzyszenie Apostolskie Sióstr Aniołów

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Angelorum; Congregatio Sororum ab Angelis

Skrócona nazwa łacińska: CSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, bezhabitowe, nieklauzurowe

Opis:

założone 31.03.1889, przez ks. Wincenty Kluczyński, współzałożycielka: m. Bronisława Stankowicz, w Wilno; zatwierdzone przez SA w 1913.
Charyzmat: nieustannie trwać w adoracji Boga, służąc ludziom".

Źródła opracowań (w tym bibliografia)