Zgromadzenie:
Beginki

Wprowadzono: 25.07.2015 01:42 | Ost. aktualizacja: 31.08.2015 18:04 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Beginki

Inne przyjęte nazwy polskie: begwinki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: beginki

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, bezhabitowe, nieklauzurowe

Źródła opracowań (w tym bibliografia)