Zgromadzenie:
Misjonarze Świętej Rodziny

Wprowadzono: 26.07.2015 02:50 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze Świętej Rodziny

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionariorum a Sacra Familia

Skrócona nazwa łacińska: MSF

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kleryckie, laickie

Opis:

zał. 28.09.1895, przez: ks., saletyn Jan Chrziciel Berthier, w: Grave k. Nijmegen, zatw. pap.: 16.06.1911, w Polsce od 1921
Charyzmat: apostolat wśród tych, "których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz".

Źródła opracowań (w tym bibliografia)