Zgromadzenie:
Ubogie Siostry św. Klary

Wprowadzono: 05.10.2015 23:38 | Ost. aktualizacja: 06.10.2015 00:22 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Ubogie Siostry św. Klary

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki; klaryski

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Opis:

gałąź klarysek, która żyje wg pierwotnej Reguły św. Klary (zatw. przez pap. Innocentego IV w 1253 r.), odrzucając Regułę Urbana IV z 1263 r. 11.08.1995 oficjalna erekcja kanoniczna przez bpa Stanisława Napierałę: zamknięto klauzurę papieską, a siostry otrzymały zgodę Kościoła na prowadzenie życia wg Reguły Pierwotnej św. Klary. Od tego momentu obowiązują je Konstytucje Generalne Ubogich Sióstr i oryginalna nazwa Zakonu - Ubogie Siostry św. Klary.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)