Zgromadzenie:
ogólne

Wprowadzono: 09.03.2016 14:05 | Ost. aktualizacja: 09.03.2016 14:05

Nazwa zgromadzenia: ogólne

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ogólne

Obrządek: greckokatolicki (unicki)