Archiwalia urzędowe

powiązane ze zgromadzeniem
Paulini

1 2 3