Zgromadzenie:
loretanki

Wprowadzono: 24.03.2016 12:28 | Ost. aktualizacja: 24.03.2016 12:28

Nazwa zgromadzenia: loretanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: loretanki

Obrządek: greckokatolicki (unicki)