Zgromadzenie:
Bernardynki-tercjarki

Wprowadzono: 29.03.2016 17:01 | Ost. aktualizacja: 29.03.2016 17:01

Nazwa zgromadzenia: Bernardynki-tercjarki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bernardynki-tercjarki

Obrządek: greckokatolicki (unicki)