Zgromadzenie:
Apostołowie Miłosierdzia Bożego

Wprowadzono: 10.04.2016 01:23 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:43 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Apostołowie Miłosierdzia Bożego

Inne przyjęte nazwy polskie: Bracia Faustyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego - Bracia Faustyni

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Apostolorum Divinae Misericordiae

Skrócona nazwa łacińska: CADM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Opis:

Założenie: 1986, przez: Mirosław Salwowski, Sławomir Dudzik. Pierwszy klasztor: w Brynicy.
Oparte na duchowości Faustyny Kowalskiej. Misje ludowe i rekolekcje, modlitwa, służba chorym w szpitalach. Kult Bożego Miłosierdzia.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Linki: