Zgromadzenie:
Franciszkanki z Orlika

Wprowadzono: 01.05.2016 01:21 | Ost. aktualizacja: 08.01.2017 22:54 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanki z Orlika

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Franciscane de Poenitentia et Caritate Christiana

Skrócona nazwa łacińska: CSF

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe