Zgromadzenie:
wilhelmici

Wprowadzono: 05.05.2016 21:42 | Ost. aktualizacja: 05.05.2016 21:42 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: wilhelmici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: wilhelmici

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo sancti Duillelmi

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, eremickie

Opis:

Założenie: wywodzą się od Wilhelma z Malewalu (zm. 10.02.1157), wokół którego pustelni i grobu powstałą wspólnota eremitów. Kult Wilhelma zaaprobowany w 1202 r. przez Aleksandra III w diec. Grosseto; uczeń Wilhelma, Albert, napisał regułę, zaaprobowaną w 1211 r. przez Innocentego III. Ok. 1237 Grzegorz IX nadał im regułę benedyktyńską (po sob. Lat. IV nie wolno było tworzyć nowych zakonów). 2.09.1248 zatwierdzeni przez Innocentego IV jako zakon mniszy. W 1256 r. zjednoczenie z innymi grupami eremitów w zakon augustianów-eremitów, ale większość wilhelmitów go nie zaaprobowała. 30.08. Klemens IV (bulla Ex quae iudicio) potwierdza ich odrębność jako zakonu. W 1281 r. na kapitule w Malewalu przyjęli konstytucje zakonne wzorowane na cysterskich. W XVI w. większość klasztorów upadłą lub połączyłą sie z benedyktynami lub aug.-erem. Zakon upadło w związku z kasatami podczas rewolucji franc.