Zgromadzenie:
mnisi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Wprowadzono: 08.05.2016 16:49 | Ost. aktualizacja: 08.05.2016 16:49

Nazwa zgromadzenia: mnisi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Pełna polska nazwa zgromadzenia: mnisi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Obrządek: greckokatolicki (unicki)