Zgromadzenie:
Franciszkanie

Wprowadzono: 31.05.2016 13:35 | Ost. aktualizacja: 08.01.2017 22:54

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie