Zgromadzenie:
Benedyktynki misjonarki

Wprowadzono: 08.02.2017 22:57 | Ost. aktualizacja: 08.02.2017 22:57 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Benedyktynki misjonarki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Benedictinarum Missionariarum

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Congregation of the Missionary Sisters of St. Benedict; hiszp.: Congregación de las Hermanas Benedictinas Misioneras; port.: Congregação das Irmãs Beneditinas Missionárias; włos.: Congregazione delle Suore Benedettine Missionarie Congrégation des Soeurs Bénédictines Missionnaires

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Opis:

założ.: m. Jadwija - Józefa Kulesz; 24.06.1917 r. na Ukrainie, w Białek Cerkwii k. Kijowa

Źródła opracowań (w tym bibliografia)