Zgromadzenie:
Brygidki

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 25.05.2015 00:04

Nazwa zgromadzenia: Brygidki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Birgittae; Ordo Sanctae Brigitte

Skrócona nazwa łacińska: OSSalv; OSSS

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Opis:

ob. w Polsce działa gałąż zreformowana w 1911 r. przez marię (Elżbietę - im. zak.) Heselblad, kontemplacyjno-apostolska

Źródła opracowań (w tym bibliografia)