Zgromadzenie:
Cystersi

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 12:40

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze