Zgromadzenie:
Karmelitanki bose

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 30.07.2013 21:26

Nazwa zgromadzenia: Karmelitanki bose

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo. Carmelitanarum Discalceatarum

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie