Zgromadzenie:
Klaryski

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 05.10.2015 23:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Klaryski

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe