Archiwalia urzędowe

powiązane ze zgromadzeniem
Duchacy