Zgromadzenie:
Misjonarze

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 26.07.2015 02:35

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie