Zgromadzenie:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni)

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 11:48 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie obserwanci (bernardyni)

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Opis:

właściwie franciszkanie obserwanci; polska, zwyczajowa nazwa wzięła się od wezwania (św. Bernardyn z Sieny) ich pierwszego klasztoru powstałego w Koronie Polskiej, w Krakowie, w 1454 r. Jako zakon od 1517 r.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)