Zgromadzenie:
Franciszkanie reformowani (reformaci)

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 08.01.2017 22:54

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie reformowani (reformaci)

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie