Zgromadzenie:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie]

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 11:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie]

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Opis:

1. założeni: 1.03.1256, poprzez połączenie (tzw. Wielka Unia) istniejących wówczas wspólnot eremickich działających wg reguły św. Augustyna. Zatwierdzenie papieskie: 9.04.1256, z regułą św. Augustyna.
2. zaliczeni do zakonów mendykanckich (żebraczych): 16.01.1303, bulla Inter sollicitudines, Bonifacy VIII.
W Polsce od końca XIII w.
- kasata zakonu w Polsce: 14 VII 1950, abp krak. Adam Sapieha z upoważnienia SA, ze względu na udział zakonników w ruchu księży patriotów; księża zakonni zostali zsekularyzowani.
- reaktywacja w Polsce: próby już 1978 r., ostateczna wg wiki: początek lat 80; 1989 r. odzyskanie klasztoru w Krakowie.
Charyzmat: poszukiwanie Boga we wspólnocie z braćmi, w Kościele i dla Kościoła.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)